Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Overschie!

U kunt hier terecht voor wat meer informatie over de Protestantse Gemeente te Overschie en haar kerkgebouw, de verschillende activiteiten die er worden ondernomen binnen de gemeente, actualiteiten, foto's van bijzondere erediensten en andere activiteiten en informatie over aankomende diensten.

Volgende kerkdienst

Zondag 2 oktober 2022
Grote Kerk 10.00 uur
Voorganger: ds. L. Rixoort  
Collecten: Diaconie en  Kerk en Israël
Deurcollecten: Witte bussen en Zendingsbussen
Er is kinderoppas en kindernevendienst
Er is koffiedrinken na de dienst
Lees meer 

Rekeningnummers banken kerk


Als u uw gift wil geven dan kan dat via Givit maar ook via deze rekeningnummers
Het rekeningnummer van de kerkrentmeesters is: NL97INGB0009114819

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL91RABO0141500077

profielschets predikant

Profielschets predikant Protestantse Gemeente Rotterdam-Overschie
voor het beroepingswerk
De predikant die wij zoeken.
We zijn op zoek naar een predikant die met plezier de Bijbelse boodschap communiceert en kan
vertalen naar de wereld en de uitdagingen van vandaag door middel van preek en liturgie. Die oog
heeft voor het pluriforme karakter van de gemeente en de communicatieve vaardigheden bezit om
meerdere doelgroepen aan te spreken, waaronder jonge gezinnen en kinderen.
De predikant die wij zoeken is een inspirerende voorganger met een levend geloof. Hij of zij belijdt
dat Jezus Christus Heer en Verlosser is en houdt van de kerk. Hij of zij is in staat om de gemeente uit
te dagen en te begeleiden om naar buiten gericht te zijn in maatschappelijke contacten.
Als persoon is de predikant een sterke verbinder, die met verschillen kan omgaan. We vinden het
belangrijk dat een predikant toegankelijk is in contacten en initiatiefrijk is.
Wat ga je doen?
• Voorgaan in de kerkdiensten;
• 2e voorzitter zijn van de kerkenraad
• Leiding geven aan pastorale werkgroepen en vrijwilligers
• De trend van vernieuwing in de gemeente voortzetten
• De inhoudelijke verantwoordelijkheid dragen over de nieuwe pioniersplek
• Samen met de kerkenraad de samenwerking onderhouden met de Nederlands Gereformeerde
Kerk (NGK).
Wie zijn wij?
We zijn een gemeente met aandacht voor elkaar. We ontmoeten elkaar graag tijdens de kerkdienst
en het koffie drinken daarna. Vriendelijkheid en gastvrijheid kenmerken ons. Veel oudere
gemeenteleden wonen hun hele leven, of een groot deel daarvan, in Overschie en zijn in de kerk
vaak met elkaar opgegroeid en nog steeds actief. De onderlinge banden zijn stevig. Veel
gemeenteleden hechten waarde aan traditie en de Grote Kerk waar we samen komen.
We zijn met elkaar op zoek naar een manier van kerk-zijn die past bij de wereld van vandaag. We
willen een kerk zijn waar jonge mensen zich welkom en aangesproken voelen. Wij hebben de
afgelopen jaren veel energie gestoken in het werven en binden van nieuwe leden, met name
gezinnen, o.a. door de Kliederkerk Overschie. De gemeente wil graag een levende gemeente zijn en
blijven en zoekt naar mogelijkheden om van betekenis te zijn voor Overschie. Hierbij werken we
goed samen met de andere christenen en kerken (vooral de NGK) in Overschie. In samenwerking met
de NGK starten we in 2022 met een pioniersplek met een diaconaal karakter.
Over Overschie en de gemeente
• Overschie is een stadswijk met een dorps karakter in Rotterdam, betrokken bij de stedelijke
problematiek en centrale organisaties.
• De gemeente kent 830 leden, waarvan 305 belijdende leden. Zij komt samen in de Grote
Kerk van Overschie.
• De leeftijdsopbouw van de gemeente is: 0-20 jaar 48, 21-40 jaar 165, 41-60 jaar 225, 61-80
jaar 280, 81+jaar 113 leden.
• Op zondagmorgen zijn er gemiddeld 50-100 kerkgangers en via Kerkdienstgemist kunnen
gemeenteleden de dienst volgen.
• In de zondagse eredienst klopt het hart van het gemeente-zijn. Wij staan open voor muzikale
vernieuwingen. Naast het orgel willen wij meerdere instrumenten en zangers inzetten om de
gemeentezang te begeleiden.
• Veel vrijwilligers zijn actief bij activiteiten van de kerk. Zo wordt er voor de ouderen een
weekafsluiting in de woonzorgcentra in Overschie georganiseerd. Voor gezinnen met
kinderen in de wijk is er de Kliederkerk. Verder zijn er diverse bijbel- en leeskringen.
• De Stichting Grote Kerk organiseert en faciliteert niet-kerkelijke activiteiten in de Grote Kerk
om bij te dragen aan de onderhoudskosten van het gebouw.
Wat bieden wij?
• Een fulltime predikantsplaats
• Op Prof. Bolklaan 22 is een ruime pastorie met een heerlijke tuin beschikbaar.

Kijk onder downloads om de tekst te printen

Geven met Givt

Geven met Givt
Heeft u dat ook regelmatig: geen of niet genoeg contant geld op zak. Zeker op zondagmorgen is dat lastig. U wilt geven aan de collectes en merkt dat u niet genoeg (klein)geld heeft. Of u wilt juist extra doneren maar ziet dat uw portemonnee haast leeg is. Of u kijkt via Kerkdienst Gemist en wilt meedoen met de collecte. Geen nood. Vanaf eind augustus is het mogelijk om elektronisch te doneren via de GIVT- App.
Wat is dit? U kunt dan met uw smartphone tijdens de collecte doneren.
Hoe gaat dat dan? U download de Givt-app in de App store van Apple (iOS) of in Google Play (Android). Na het doorlopen van het menu, waarbij u eenmalig een aantal persoonlijke gegevens invult om zo een machtiging af te geven bent u klaar om te geven.
Maar hoe dan? Aan de collecte zakken worden scanners gemonteerd. U houdt uw ingevulde collecte bedrag langs de scanner en klaar!
Er zijn toch altijd 2 collectes? Jazeker, u ziet op uw app ook 2 collectes staan, u vult de bedragen in wanneer de collectes beginnen en bij de eerste collecte zak worden beide bedragen geïnd. U ziet op uw scherm een bevestiging van het geven. De collectebedragen worden op het zogenoemde dashboard gewoon gesplitst. De beheerder van het dashboard ziet waaraan gegeven wordt. Deze beheerder kan niet zien wie er geeft dus privacy is gewaarborgd. U kunt zelf in de app een overzicht van uw giften terugvinden.
Moet mijn telefoon dan aan blijven staan tijdens de dienst? Zeker niet. Wel moet de bluetooth ingeschakeld zijn omdat uw telefoon het signaal van de scanner op moet pikken.
Kan ik ook geven wanneer ik kijk naar kerkdienst gemist? Jazeker, graag zelfs!
U vult de bedragen in die u wilt geven. U zoekt in uw Givt app in de lijst naar de Protestantse Kerk Nederland (PKN)Rotterdam Overschie en u doneert.  Er staat nog geen icoontje bij Kerkdienst gemist en u hoeft niet via een QR code te geven. Het gaat precies zoals in de kerk.
Ik heb mij vergist in de gegeven bedragen, wat nu? Geen paniek. Via stornering van uw bankrekeningnummer kunt u binnen 3 dagen het bedrag terug laten storten.
Blijft geven via de collectezakken bestaan? Jazeker! Daar verandert niets aan.
Ik heb nog veel vragen, bij wie kan ik terecht? Een aantal mensen is gevraagd om meteen, wanneer de scanners op de collectezakken zitten, te gaan geven. Kijkt u eens rond wie dat zijn en stel daaraan uw vragen. Ook kunt u via de website van Givt, www.givtapp.net, veel antwoorden op uw vragen vinden. Bovendien zullen er folders in de kerk liggen waarop het een en ander aan informatie staat zoals veiligheid, privacy, enz.

Hierbij een link naar Givit en dan zoekt u in een lijst naar PKN protestantse gemeente Overschie en kunt u uw gift geven
https://vimeo.com/398825744.

 

ANBI-gegevens

De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.

Dienst live volgen

De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.

Kerkdienst gemist?


Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via kerkblad@grotekerkoverschie.nl


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk . Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.