Beleidsplan voor de Protestantse Gemeente te Overschie

Focus PKN Gemeente Overschie
Wij zijn een open christelijke gemeenschap in Overschie rond Jezus Christus. Een gemeenschap die samen haar geloof wil verdiepen en vieren, het leven deelt en zorg draagt voor elkaar. Wij willen een gemeenschap zijn midden in de samenleving van Overschie. We zijn een kerk voor iedereen die op zoek is naar God. We willen er zijn voor mensen die zoeken naar zingeving, warmte, een helpende hand of een luisterend oor. Iedereen is welkom om aan te sluiten, met ons mee te doen en zo de weg van Jezus te volgen.
Speerpunten beleid 2019 - 2023
  1. Gebouw.
We zetten ons samen met de stichting om ons kerkgebouw toekomst te geven. Voor alle Overschieënaren staat de kerk er als een gastvrij huis voor geloof, inspiratie en ontmoeting. We streven naar een duurzame toekomst voor ons kerkgebouw en daar past een geschikt exploitatiemodel bij.
Uitwerking: We streven naar exploitatie die past bij onze visie van diaconaal en missionair kerk-zijn in de context van Overschie. We streven naar exploitatie die ons in staat stelt het gebouw zelf te onderhouden. Om deze exploitatie te optimaliseren investeren we in het gebouw
Inzet: KRM, moderamen en stichting Grote Kerk.
 
  1. Geloofsgemeenschap.
De protestante gemeente Overschie is vergrijsd én  levendig. Een dorpsgemeente in de stad waar mensen elkaar goed kennen en betrokken zijn op elkaar in de gemeenschap. We vinden het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en koesteren de zondagmorgen als hart van de gemeenschap. Verzameld in de eredienst ontmoeten we elkaar rond Woord en sacrament.
Uitwerking: We stimuleren de onderlinge ontmoeting in bezoekwerk, kringen en kerkdiensten. We vinden het belangrijk dat mensen pastorale begeleiding krijgen in situaties van bijzonder pastoraat.
Inzet: KVW, predikant, ouderenpastor en pastoraal team
 
  1. Vernieuwing.
De protestante gemeente Overschie zoekt nieuwe wegen. We zijn een kerk in transitie door de krimp en de vergrijzing van de gemeente. De 21ste eeuw is de eeuw van de religie, maar niet van de kerk. Om mensen tegemoet te komen die op andere manieren op zoek zijn naar gemeenschap, geloof en bezinning organiseren we een nieuw spoor van activiteiten. Om ons uit te strekken naar wie ons nodig hebben. Om uit te delen van het goede nieuws van het evangelie  
Uitwerking: Kliederkerk, nieuw cursusaanbod, Kerstactiviteiten, Overschiese lentelezingen. Diaconaal inloophuis.
Inzet: predikant, pionier, diaconie en missionair team. 
Waarop zijn we onderling aanspreekbaar en wat merken mensen in al onze activiteiten terug? Belangrijkste waarden: Gastvrij, hoopvol, betrokken en duurzaam.  
 
 


 

terug
 

ANBI-gegevens

De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.

Dienst live volgen

De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.

Kerkdienst gemist?


Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via kerkblad@grotekerkoverschie.nl


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk . Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.