PKN
Protestantse Gemeente te Overschie
 
G. Voorgenomen bestedingen G. Voorgenomen bestedingen

Baten                                                                              Begroting  2017
Baten ontroerende zaken                                                €     3.600
Rentebaten                                                                      €     5.560
Bijdragen levend geld                                                      € 106.825
Door te zenden collecten                                                 €         -
Subsidies en bijdrages                                                     €   29.000
Totaal Baten                                                                     € 144.985

Lasten                                                                               Begroting  2017
Lasten kerkgebouw                                                            €  90.500
Lasten pastorie                                                                  €  31.428
Lasten niet-monumentaal orgel                                         €     -
Afschrijvingen                                                                    €    3.964
Pastoraat                                                                           €  85.745
Lasten kerkdiensten, catechese
en overige kerkelijke activiteiten                                        €    9.520      
Verplichtingen en bijdragen aan
andere organen                                                                 €    9.300
Salarissen en vergoedingen                                              €    2.600
Overige kosten personeel/vrijwilligers                               €    3.750
Kosten beheer en administratie                                         €    9.818
Rentelasten                                                                        €    1.500
Betaalde doorzendcollecten                                               €           -  
Overige lasten minus baten                                                €      500
Totaal Lasten                                                                      €  248.625
saldo voor toevoeging en onttrekking                                 € 103.640-
Toevoeging aan voorzieningen en fondsen                        €           -
Onttrekking aan voorzieningen en fondsen                         € 54.208
Begroot Resultaat                                                               € 49.432-


Toelichting:
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

 

terug
 
 
ANBI-gegevens
De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.
 
Facebook

De Grote Kerk is ook op Facebook te vinden. Ga naar onze pagina en klik op de knop 'vind ik leuk' om op de hoogte te blijven van nieuws rondom de Grote Kerk en de Protestantse Gemeente te Overschie.
 
Dienst live volgen
De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.
 
Kerkdienst gemist?

Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

Op 11 April is het weer Etenstijd in de kerk. Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.