jaarrekening

De jaarrekening 2020 is op dit moment nog niet gereed. Om deze reden publiceren wij hier onze concept jaarrekening.
De concept jaarrekening 2020 laat na incidentele baten en lasten een resultaat zien van € 9.798 negatief. Dit resultaat is beter dan begroot ( € 48.832 negatief).
Wij verwachten in de maand oktober onze definitieve cijfers te kunnen publiceren. De cijfers zullen wij dan toelichten
 
terug